Interim Management

 

 

Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem w Korei

Bywa, że jakiś czas po założeniu przedsiębiorstwa w Korei zdają sobie Państwo sprawę z tego, że sprawy nie idą zgodnie z planem i doświadczają Państwo niespodzianek i wyzwań, które wymagają natychmiastowego działania. Dochodzą Państwo do punktu, w którym jednoznacznie potrzebują Państwo zewnętrznego wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Powody tego mogą być bardzo złożone - od nieoczekiwanego odwołania lokalnego kierownika ze stanowiska, czy to z powodu wypadku, choroby lub śmierci, czy też braku wiedzy specjalistycznej lub niezgodnych z prawem działań lokalnego kierownictwa. W takich sytuacjach Państwa spółka zależna powinna niezmiennie kontynuować działalność operacyjną, a to wymaga wiarygodnego wsparcia zewnętrznego.

Nowak & Partner wspiera Klientów w zarządzaniu tymczasowym przedsiębiorstwem, obejmując funkcję dyrektora zarządzającego w Państwa koreańskiej spółce zależnej na z góry określony czas. Dbamy o ciągłość w zarządzaniu operacyjnym Państwa organizacji i reprezentujemy Państwa tak długo, dopóki nie znajdą Państwo stałego rozwiązania, do momentu kiedy już nie będzie Państwu potrzebne tymczasowe wsparcie zewnętrzne.

Państwa cele

  • Państwa koreańskie przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie rozwoju i chcą Państwo, aby pierwsze jego kroki były kontrolowane przez lokalną, doświadczoną kadrę zarządzającą.
  • Z pewnych względów chcieliby Państwo, aby spółką zależną zarządzał zewnętrzny menedżer.
  • Stoją Państwo w obliczu nieoczekiwanych okoliczności i wyzwań, takich jak:
  1. Nagła i nieoczekiwana rezygnacja dyrektora zarządzającego w Korei.
  2. Nieszczęśliwy wypadek lub nagła ciężka choroba lokalnego kierownika koreańskiej firmy zmuszają go do ustąpienia ze stanowiska.
  3. Niespodziewana informacja o działaniach niezgodnych z prawem lokalnej kadry zarządzającej wymaga natychmiastowej zewnętrznej interwencji i wsparcia menedżerskiego, w celu zapewnienia ciągłości operacji przedsiębiorstwa, dopóki nie znajdą Państwo odpowiedniego następcy.
  • Państwa spółka zależna potrzebuje zatem zewnętrznego zarządzania od zaraz, do momentu zatrudnienia i wdrożenia nowego kandydata na stanowisku kierownika firmy.

Usługa

Nowak & Partner oferuje sprawne i niezawodne rozwiązanie interim management, czyli zarządzanie tymczasowe, w jednej z trzech standardowych sytuacji:

  1. Potrzebują Państwo dyrektora zarządzającego, aby założyć przedsiębiorstwo w Korei.
  2. Poszukują Państwo osoby do nadzorowania i administrowania Państwa firmą w dłuższej perspektywie.
  3. Państwa firma przechodzi kryzys i w związku z tym tymczasowy menedżer zatrudniony do zarządzania problematyczną sytuacją bądź do sprzedaży lub likwidacji firmy jest nieodzowny.

Dzięki naszej usłudze zarządzania tymczasowego (interim management) podejmiemy się zarządzania Państwa firmą w Korei do czasu mianowania dyrektora zarządzającego na stałe. Najważniejsze jest w tej sytuacji zabezpieczenie zasobów materialnych i finansowych firmy, a jej bieżące operacje biznesowe są absolutnym priorytetem.

Usługa zarządzania tymczasowego (interim management) jest osobiście wykonywana przez Eliasa Peterle, z wykształcenia inżyniera, z bogatym doświadczeniem na stanowisku tymczasowego menedżera i dyrektora. W zależności od potrzeb jest on wspierany przez naszą wykwalifikowaną koreańską kadrę. Taka strategia zdecydowanie zwiększa efektywność i znacznie obniża koszty po stronie Klienta.

Personel zaangażowany w projekt interim management jest dobierany w zależności od zaistniałej sytuacji, a sama osoba na stanowisku menedżera tymczasowego pracuje w niepełnym wymiarze godzin, będąc w stanie gotowości do działania w razie potrzeby. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient ponosi jedynie opłatę za udokumentowane roboczo-godziny, podczas gdy czas reakcji i skuteczność działania są porównywalne z zarządzaniem przedsiębiorstwem w pełnym wymiarze godzin. W razie potrzeby tymczasowy zespół zarządzający może być również wspierany przez dodatkowych pracowników Nowak & Partner i dodatkowe usługi, aby szybko i profesjonalnie przejąć kontrolę nad sytuacją i wypracować rozwiązanie trudnych kwestii, minimalizując potencjalne szkody w działalności biznesowej.

Rozwiązanie i korzyści

Po uzyskaniu Państwa autoryzacji oficjalnie zarządzamy Państwa spółką zależną w Korei pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego. Nie tylko dbamy o ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa do czasu wyznaczenia nowego kierownika, ale także wzmacniamy relacje interpersonalne w ramach Państwa istniejącego zespołu.

Po wstępnych konsultacjach tworzymy realny harmonogram działania na okres zarządzania tymczasowego i wspieramy Państwa w trudnych sytuacjach, dzieląc się naszą wieloletnią wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Jednocześnie obeserwujemy lokalną strukturę i opracowujemy sugestie ulepszenia Państwa spółki zależnej na Państwa życzenie wdrażając je jeszcze w czasie trwania projektu tymczasowego zarządzania. Okres zarządzania tymczasowego stanowi idealne rozwiązanie, pozwalające wzmocnić Państwa strukturę i przygotować ją do działania na pełnych obrotach.

W pełni rozumiemy perspektywę naszych Klientów i zawsze dbamy o ich potrzeby. W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo z nami skontaktować.

Dzięki naszej gruntownej wiedzy o koreańskim środowisku biznesu, a także dzięki kompetentnemu zespołowi, mamy pełne zrozumienie dla Państwa struktury organizacyjnej i pracowników. Spojrzenie na sprawy życia codziennego, oczekiwania i zachowania Koreańczyków znacznie różnią się od tych powszechnych na Zachodzie, dlatego empatia oraz dogłębne zrozumienie lokalnej kultury odgrywają ważną rolę podczas rozmowy z lokalnymi pracownikami. Potrafimy zbudować lub przywrócić zaufanie po obu stronach i pomóc w rozwiązaniu problemów lub w zminimalizowaniu potencjalnych zagrożeń.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.