Fuzje i przejęcia

 

 

 

Nabycie / Sprzedaż przedsiębiorstwa, fuzje i przejęcia wybranych obszarów działalności biznesowej

Fuzja, przejęcie, bądź zakup wybranych obszarów działalności biznesowej mogą być atrakcyjnym sposobem wejścia na rynek koreański i obecność na rynku lokalnym. Lokalny partner jest w idealnym przypadku doświadczonym graczem rynkowym i przynosi często dodatkową przewagę w postaci sieci lokalnych kontaktów.

Poza tradycyjnym wejściem na rynek fuzja lub przejęcie są sposobem na poszerzenie udziału w rynku dla Państwa przedsiębiorstwa poprzez dalsze wzmocnienie i rozszerzenie własnej działalności, lub poprzez dodanie nowych obszarów działalności biznesowej.

Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i mogą znaleźć się Państwo w sytuacji, w której najlepiej jest sprzedać koreańską spółkę córkę, tak aby proces wyjścia z rynku było jak najkorzystniejszy finansowo (n.p. aby oszczędzić sobie długotrwałe dyskusje ze związkami zawodowymi). Nowak & Partner również aktywnie wspiera Klientów w tym zakresie.

Państwa cele

  • Chcą Państwo uzyskać dostęp do istniejącej sieci dystrybucji a tym samym dostęp do lokalnego rynku poprzez nabycie firmy, co znacznie ułatwi to zadanie.
  • Zamierzają Państwo przejąć firmę będącą w posiadaniu technologii w celu rozszerzenia portfolio produktów lub usług Państwa firmy.
  • Chcą Państwo przejąć strategiczny udział w rynku, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku.
  • Chcą Państwo przejąć lokalnego partnera (dystrybutora lub agenta), który napotkał trudności w sukcesji przedsiębiorstwa.
  • Są Państwo zdecydowani wycofać się z rynku koreańskiego i wolą raczej sprzedać firmę niż ponieść wysokie koszty jej zamknięcia.

Usługa

 

Nowak & Partner oferuje indywidualne wsparcie Klientów podczas całego procesu związanego z fuzją i przejęciem.

Począwszy od identyfikacji przedsiębiorstw do potencjalnego zakupu (lub potencjalnych nabywców), poprzez przygotowanie informacji ogólnych, nawiązanie kontaktu z celami (lub nabywcami) aż po wsparcie Państwa w negocjacjach lub prowadzenie ich w Państwa imieniu.

Jednocześnie Nowak & Partner oferuje szeroki zakres usług zarządzania projektami i może (w razie potrzeby) koordynować komunikację i działania wszystkich zaangażowanych stron, włączając w tym doradców podatkowych, prawników czy instytucje.

Po pomyślnym zakończeniu Państwa projektu dotyczącego fuzji czy przejęcia, Nowak & Partner może zaoferować dodatkowe usługi związane z włączeniem przejmowanego podmiotu gospodarczego do istniejącej struktury firmy: od zarządzania i doradztwa personalnego po integrację systemów IT i EDP.

Rozwiązanie i korzyści

Nowak & Partner oferuje Klientom kompleksowe wsparcie przez cały czas trwania procesu fuzji i przejęć, a nie na pojedynczym jego etapie, który zwykle bywa niedoceniany ze względu na jego złożony charakter.

Od etapu poszukiwania i identyfikacji celów do nabycia lub potencjalnych nabywców bierzemy pod uwagę oczekiwania naszych Klientów. W trakcie audytu z wizji lokalnej jesteśmy w stanie znaleźć mocne i słabe strony oraz potencjalne wyzwania już na wczesnym etapie.

Ponadto wspieramy Panstwa we współpracy z naszymi zaufanymi partnerami, oferując ekonomiczną i prawną analizę due dilligince, a także odpowiadając za negocjacje. Chętnie pomożemy, dopóki firma nabyta przez Państwa nie zostanie w pełni zintegrowana ze strukturą macierzystą i zawsze stawiamy Państwa interes na pozycji nadrzędnej w stosunku do indywidualnych potrzeb zaangażowanych stron.

Z naszego doświadczenia wynika, że ​​kompleksowa koordynacja przez doświadczonego partnera na miejscu, a także utrzymywanie ścisłego kontaktu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami znacznie skracają czas potrzebny na realizację przedsięwzięcia. Zwiększają one także szanse na powodzenie całego projektu.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.