Audyt z wizji lokalnej

 

 

Niezależna opinia eksperta dotycząca struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa

Sposób wejścia na rynek koreański ma strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Unikanie popełniania błędów typowych dla cudzoziemców i maksymalizacja możliwości związanych z internacjonalizacją od samego początku mają zasadnicze znaczenie dla ogólnego sukcesu firmy. Jest wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę w tym procesie, począwszy od pierwszych etapów procesu decyzyjnego. Dotyczy to zwłaszcza na tak złożonego rynku, jakim jest rynek Korei Południowej.

Jeszcze przed nawiązaniem relacji z koreańskim partnerem biznesowym chcieliby Państwo uzyskać pewne informacje, które powszechnie są uznawane za poufne, a zatem dostęp do nich jest utrudniony. W tej sytuacji mogą zastanawiać się Państwo, jak można zbadać wewnętrzną strukturę i procesy funkcjonujące u potencjalnego partnera biznesowego, lub też jak można przeprowadzić indywidualne rozmowy z kluczowym personelem przyszłego kontrahenta.

W zależności od sytuacji może również pojawić się chęć sprawdzenia systemu informatycznego potencjalnego partnera, w celu oceny poziomu profesjonalizmu i bezpieczeństwa danych tejże firmy.

Sprawy nie zawsze przebiegają tak gładko w procesie tworzenia nowej struktury przedsiębiorstwa, jak zakłada się początkowo. Państwa koreański dyrektor generalny lub partner biznesowy może okazać się nie do końca tak pomocnym źródłem informacji. Wbrew oczekiwaniom, osoba ta może filtrować lub nawet blokować pewne informacje i przedstawiać sprawy wyłącznie z własnego punktu widzenia lub w najgorszym przypadku nie dostarczać Państwu żadnych informacji.

Jak więc uzyskać dostęp do obiektywnych informacji bez rujnowania istniejących relacji partnerskich? W jaki sposób można uzyskać informacje z niezależnego źródła w celu zapewnienia sprawnego działania na rynku koreańskim? W takich przypadkach Nowak & Partner angażuje się jako niezależny obserwator, dostarczając Państwu niezbędnych informacji oraz wiedzy z perspektywy osoby trzeciej.

Państwa cele

  • Zamierzają Państwo nawiązać współpracę z koreańską firmą i chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na jej temat w oparciu o niezależne źródła zewnętrzne, korzystając z lokalnej wiedzy i opierając się na miejscowym doświadczeniu.
  • Znaleźli Państwo partnera biznesowego i chcieliby Państwo zdobyć podstawową wiedzę na temat wiarygodności tejże firmy lub dowiedzieć się więcej na temat pewnych aspektów jej działalności.
  • Prowadzą Państwo przedsiębiorstwo w Korei, które ma problemy z wydajnością pracy i z osiąganiem zamierzonych celów biznesowych, a przyczyny tego stanu rzeczy pozostają niejasne.
  • Brakuje Państwu przejrzystości w spółce zależnej i dążą Państwo do uzyskania klarowności zarówno co do procesów zachodzących w niej, jak i organizacji samej firmy.
  • Państwa koreańska spółka zależna podlega zmianie kierownictwa, a Państwa celem jest uzyskanie niezależnej opinii eksperckiej na temat struktury firmy.

Usługa

 

Nowak & Partner oferuje usługę niezależnego wglądu w wewnętrzną strukturę i procesy Państwa koreańskiego biura lub Państwa kontrahenta w postaci tak zwanego audytu z wizji lokalnej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu menedżerskiemu i dogłębnemu zrozumieniu koreańskich praktyk biznesowych, na zlecenie Klienta odbywamy wizję lokalną w firmie docelowej. W tym czasie prowadzimy indywidualne rozmowy ze specjalistami i menedżerami w koreańskiej organizacji w języku koreańskim, oraz w razie potrzeby z ich partnerami biznesowymi, dostawcami lub też klientami.

Staranny dobór pytań uniemożliwia koreańskiemu rozmówcy uniknięcie odpowiedzi na nie, a nam pozwala uzyskać szczegółowe i klarowne informacje na temat ich kompetencji zawodowych, stylu pracy, zarządzania pracownikami czy relacji między nimi. Jesteśmy również w stanie dokonać analizy relacji międzyludzkich wśród pracowników, co może stanowić dla Państwa bardzo cenne źródło informacji. W razie potrzeby przejrzymy dokumentację firmy lub pozyskamy raport na jej temat z oficjalnych koreańskich źródeł.

Efektem końcowym jest uzyskanie pełnego obrazu badanej firmy, precyzyjnie definiujący obecny stan organizacji. Usługa audytu z wizji lokalnej koncentruje się zawsze na aspektach biznesowych przedsiębiorstwa, które są włączone do szczegółowego raportu sytuacyjnego z dostosowanymi rekomendacjami działań na przyszłość.

Rozwiązanie i korzyści

Audyty z wizji lokalnej wykonane przez Nowak & Partner są przygotowywane, przeprowadzane i podsumowywane przez menedżerów i służą menedżerom. Nasz zespół projektowy to Elias Peterle oraz koreański menedżer, oboje z wieloletnim doświadczeniem, którzy koncentrują się wyłącznie na osiągnieciu celów wyznaczonych przez Państwa.

Nowak & Partner opracowuje indywidualny kwestionariusz i osobiście przeprowadza wywiad z przedstawicielami Państwa kontrahenta. Uzyskane informacje są przetwarzane i finalnie przekazywane do Klienta w formie raportu, wraz z zalecanym planem działania w razie takiej potrzeby.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.