Nowak & Partner zapewnia kompleksowe zarządzanie projektami w Korei, w sytuacji:

Audyt z wizji lokalnej przeprowadzony przez Nowak & Partner zapewnia dogłębny wgląd w wewnętrzne struktury i procesy koreańskiej spółki zależnej. Osobiście przeprowadzamy rozmowy z dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa i zespołem, a jeśli to konieczne analizujemy dokumenty firmowe, aby uzyskać pełną ocenę obecnej sytuacji.

W ramach naszej usługi zarządzania tymczasowego (interim management) Nowak & Partner przejmuje zadania administracyjne oraz zarządzanie Państwa spółką, dopóki nie znajdą Państwo nowego kandydata na dyrektora, który obejmie to stanowisko.

Wspieramy Państwa w zarządzaniu kryzysowym i w skomplikowanych sytuacjach, szczególnie gdy mają Państwo do czynienia z nieoczekiwanymi konfliktami bądź z innymi trudnościami na miejscu. Nasze praktyczne podejście i wieloletnie doświadczenie pomogą Państwu odzyskać kontrolę nad sytuacją i szybko opracować skuteczne rozwiązanie.

Nowak & Partner pomoże również w negocjacjach, jeśli nie mają Państwo pewności co do tego, jak postępować z koreańskim partnerem biznesowym lub ogólnie z Koreańczykami. Jesteśmy po Państwa stronie jako doświadczony partner i znacznie zwiększamy Państwa szanse na pozytywny wynik rozmów biznesowych.

Nowak & Partner doradza również w zakresie fuzji i przejęć oraz tematów związanych z joint venture. Pomyślny wynik wymaga szczegółowego rozeznania a także specjalistycznej wiedzy branżowej, gdzie Nowak & Partner zapewnia Klientom kompleksowe wsparcie.

Przykład z życia wzięty

 

Audyt z wizji lokalnej

Firma „Super Software” doświadczyła swojego czasu znacznych wahań w liczebności siły roboczej tracąc naraz wielu pracowników. W trakcie bezpośrednich rozmów z Nowak & Partner, niektórzy z pośród byłych pracowników poinformowali, że powodem odejścia z firmy był brak spójnej tożsamości korporacyjnej i ducha zespołu. Niektóre z tych osób założyły po odejściu własne firmy będące konkurencją Super Software i pozostało to bez żadnych konsekwencji prawnych.

Większość personelu była również niezadowolona z pakietów socjalnych oferowanych przez Super Software. Okazało się ponadto, że istniała pilna potrzeba przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Stało się jasne, iż kierownictwo firmy w pewnym stopniu przyczyniło się do istniejących problemów kadrowych. W bezpośrednich rozmowach z klientami okazało się, że nie rozumieli oni w pełni produktów Super Software. Serwis posprzedażowy wymagał usprawnienia w kilku obszarach, a niektóre strategie stosowane przez zespół sprzedaży okazały się dla nich mało czytelne.

Nowak & Partner zidentyfikował dwie główne kwestie, które okazały się problematyczne: etykę biznesu i morale pracowników. Wyszło na jaw, że dyrektor zarządzający zlecił wykonanie kopii i użycie zduplikowanej pieczęci firmy bez autoryzacji centrali. W świetle prawa koreańskiego stanowi to przestępstwo, ponieważ oficjalna pieczęć firmowa jest ścisłe powiązana z uprawnionym użytkownikiem i jej użycie wymaga autoryzacji. Ponadto niewłaściwe korzystanie z tytułów pracowników (àlink) spowodowało również szereg konsekwencji prawnych.

Nowak & Partner zalecił Klientowi kontrolowaną wymianę na stanowisku dyrektora Super Software w Korei, zastępując go tymczasowo w ramach świadczenia usługi interim management do czasu mianowania nowego dyrektora zarządzającego. Ponadto zespół Nowak & Partner przeprowadził rekrutację odpowiednich kandydatów na to stanowisko w ramach usług kadrowych.

Nowak & Partner zalecił Super Software stworzenie nowego stanowiska, specjalisty ds. wsparcia technicznego. Miało to na celu poprawę komunikacji długoterminowej z centralą, przy jednoczesnej poprawie stanu wiedzy technicznej wśród lokalnych pracowników.

Kolejną rekomendacją ze strony Nowak & Partner było wdrożenie profesjonalnego systemu CRM, w celu podniesienia efektywności działań marketingowych i sprzedażowych Super Software. Finalnie Klient zastosował się do wszystkich naszych rekomendacji, które przyczyniły się do ​​jego sukcesu na rynku.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.