Ocena kadr

 

 

 

Dokonujemy oceny kandydatów do pracy lub obecnie zatrudnionych pracowników

Nawet jeśli ktoś biegle włada językiem obcym, niektóre niuanse charakterystyczne dla danego języka mogą zostać dostrzeżone tylko podczas rozmowy w języku ojczystym zdradzając przy tym pewne cechy osobowości. Dzięki temu można lepiej ocenić wiedzę kandydata udokumentowaną w curriculum vitae, bądź posiadaną przez pracownika w rzeczywistości. Kwalifikacje opisane przez samego kandydata bądź zatrudnionego nie zawsze są obiektywne. Niekiedy bywają one dość przerysowane i ocenione przez nich samych na ich zdecydowaną korzyść. Wzajemne zaufanie odgrywa kluczową rolę w ogólnym procesie oceny kadr. Nowak & Partner oferuje usługę jaką jest niezależna ocena obecnych lub przyszłych pracowników Klienta z perspektywy osób trzecich.

Państwa cele

  • Preferują Państwo, aby kandydaci ocenieni zostali z perspektywy osoby trzeciej w sposób niezależny, a nie na drodze osobistych kontaktów, tudzież współpracowników.
  • Chcą Państwo uzyskać realistyczną i szczegółową ocenę koreańskich kandydatów do pracy na podstawie rozmów przeprowadzonych przez Koreańczyka w języku koreańskim.
  • Zanim podejmą Państwo ostateczną decyzję o zatrudnieniu, wolą Państwo osobiście sprawdzić referencje odnośnie danego kandydata oraz jego reputację.
  • Zamierzają Państwo dokonać weryfikacji struktury organizacyjnej i ewentualnie ją nieco zmodyfikować, i ma być to oparte o ocenę niezależnego eksperta z zewnątrz.
  • W Państwa przedsiębiorstwie występuje wysoki wskaźnik rotacji pracowników bądź konflikty i chcą Państwo otrzymać szczere opinie od swoich pracowników za pomocą ustrukturyzowanej i zindywidualizowanej ankiety.

Usługa

Nowak & Partner świadczy usługę, w ramach której w przejrzysty sposób zapewnia obiektywną opinię na temat istniejących zespołów, kandydatów do pracy i struktur korporacyjnych za pomocą różnych metod oceny kadr. Nasz zespół rekrutacyjny składający się z koreańskich doradców, doskonale orientujący się w zachodnich standardach i podejściu Klientów, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne w języku koreańskim wydając obiektywne opinie na temat lokalnych kandydatów. Nowak & Partner wspiera cały proces rekrutacji pracowników dla Państwa, sprawdzając referencje i dostarczając solidnych informacji przed podjęciem decyzji. Taka weryfikacja osób ubiegających się o pracę daje szczegółowy wgląd w takie aspekty miękkich i twardych kwalifikacji zawodowych jak: doświadczenie, cechy przywódcze, mocne i słabe strony osobowości, styl komunikacji, relacje międzyludzkie i osiągnięcia kandydata.

W ramach oceny kadr mogą także uzyskać Państwo uczciwe opinie od obecnych pracowników. Nasi koreańscy pracownicy przeprowadzą rozmowy z Państwa koreańskimi członkami zespołu w ich języku ojczystym. Konwersacja pomiędzy osobami z tego samego kręgu kulturowego w tym samym języku wspomaga wytworzenie się atmosfery wzajemnego zaufania. Dzięki temu szanse na naprawdę szczerą wymianę informacji zwiększają się, w wyniku czego nasz zespół uzyskuje jednoznaczne i bardzo klarowne wyniki. Pytania podczas rozmowy mogą dotyczyć takich kwestii jak konflikty między pracownikami wewnątrz firmy, kultura korporacyjna, perspektywy w danej firmie, ogólne zasady w organizacji czy inne.

W pewnych sytuacjach Nowak & Partner może również pełnić rolę mediatora, dołączając do rozmów między Klientem lub zarządem w firmie Klienta w Korei a jego pracownikami. Działamy zarówno jako tłumacz oraz jako mediator, zapobiegając w ten sposób nieporozumieniom językowym i kulturowym, ułatwiając osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami.

Rozwiązanie i korzyści

Bezpośrednia dyskusja z koreańskimi pracownikami lub kandydatami do pracy w swobodnej atmosferze gwarantuje uzyskanie odpowiedzi, a tym samym wyników, które trudno byłoby uzyskać w jakikolwiek inny sposób. Z kolei rozmowa z byłymi pracodawcami kandydata dostarcza ważnych informacji na temat jego profesjonalizmu, etyki pracy czy charakteru.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.