Budowanie zespołów

 

 

 

Dobór idealnych pracowników do Państwa przedsiębiorstwa w celu zagwarantowania wydajności całego zespołu

Środowisko pracy w Korei zazwyczaj różni się pod wieloma względami od struktur zachodnich, które są Państwu dobrze znane. Koreański świat korporacyjny znajduje się wciąż pod silnym wpływem filozofii konfucjańskiej. Podstawy tego systemu obejmują wartości takie jak szacunek dla wieku i zasadę starszeństwa, hierarchiczność, które odbiegają od standardów europejskich.

Taka koncepcja odgrywa ważną rolę w doborze członków zespołu, ponieważ Koreańczycy bardzo poważnie podchodzą do różnic wieku i doświadczenia zawodowego zdobytego wraz ze stażem pracy. W związku z tym również zagraniczni pracodawcy powinni to brać pod uwagę, w przypadku gdy zajmują się oni kwestiami personalnymi i szukają odpowiednich kandydatów. Warto także wspomnieć o specyfice koreańskich tytułów w firmie, które wyraźnie określają hierarchiczność relacji między pracownikami, które w żadnym wypadku nie mogą być pominięte.

Doświadczony zespół Nowak & Partner dobrze orientuje się w koncepcji konfucjańskiej i w koreańskich zhierarchizowanych strukturach oraz dysponuje doświadczeniem w formowaniu spójnych i harmonijnych zespołów pracowników dla Klientów.

Państwa cele

  • Założyli Państwo przedsiębiorstwo w Korei, a teraz potrzebują Państwo sprawnie działającego i niezawodnego zespołu pracowników na miejscu.
  • Pracownicy z firmy macierzystej nie mogą zostać wysłani do Korei, w związku z czym istnieje pilna potrzeba zatrudnienia profesjonalnej kadry na miejscu.
  • Zamierzają Państwo zatrudnić międzynarodowy zespół specjalistów (koreańskich i zagranicznych), który będzie działał skutecznie i zarazem harmonijnie.
  • Posiadają Państwo funkcjonujące przedsiębiorstwo w Korei, jednak zamierzają wprowadzić zmiany personalne w zespole bez zakłócania jego codziennych operacji, tak aby był on natychmiast w pełni operacyjny.

Usługa

 

Omawiamy z Klientem optymalną strukturę organizacyjną i doradzamy stanowiska, które będą najlepsze z punktu widzenia struktury organizacyjnej danej firmy. Ustalamy pożądane profile zawodowe następnie budując zespół, który działa na rzecz Państwa firmy. Aktywnie doradzamy w kwestiach takich jak wielkość zespołu, staż pracy kadry, poziom wynagrodzeń oraz koreańskiego systemu tytułów w firmie.

W procesie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i selekcji odpowiednich kandydatów bierzemy pod uwagę relacje międzyludzkie a także poziom stażu pracy poszczególnych członków zespołu. Uwzględniamy przy tym specyficzną kulturę biznesową organizacji Klienta oraz ogólną filozofię korporacyjną. W ten sposób tworzymy efektywny, harmonijnie działający zespół. Dla firm aktywnych na terenie Korei oferujemy usługę, w ramach której dokonujemy reorganizacji istniejących zespołów pracowników.

Rozwiązanie i korzyści

Podczas zakładania przedsiębiorstwa niektóre stanowiska mogą wymagać jak najszybszego obsadzenia, zgodnie ze ściśle ustalonym harmonogramem. W takich sytuacjach szybko i sprawnie dostarczamy odpowiednich kandydatów, biorąc pod uwagę napięte terminy po stronie Klienta.

Nowak & Partner przedstawi Państwu profile wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, specjalistów i innych profesjonalistów, a także dobierze całe zespoły pracowników, których natychmiast można włączyć do zadań operacyjnych. W ten sposób Państwa nowo utworzona firma lub świeżo zrestrukturyzowany zespół bezzwłocznie rozpocznie swoją działalność.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.