Zastosowanie pieczęci firmowej w Korei

Pieczęć firmowa w Korei to nie to samo co pieczątka zawierająca dane teleadresowe przedsiębiorstwa. Pieczęć firmowa zastępuje podpis i jej użycie wymaga bezwzględnie autoryzacji właściciela. Niniejsze opracowanie przedstawia główne zasady wykorzystania stempla w Korei. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy w Korei.

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.