Publikacje

 

Poniżej znajdą Państwo opracowania przygotowane przez Nowak & Partner. Pragniemy wspomóc Państwa zapobiegając niespodziankom, które mogą się przydarzyć cudzoziemcom. Chcemy również podzielić się kilkoma interesującymi informacjami dotyczącymi Korei. Na bieżąco aktualizujemy i rozszerzamy listę naszych publikacji, aby dostarczać aktualnych informacji.

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

 Katalog usług

 

 

 

 

 

 

Niniejszy katalog w formacie .pdf obejmuje wszystkie usługi, w których specjalizuje się Nowak & Partner. Są w nim omówione potencjalne cele i wyzwania, które dotyczą zagranicznych firm w Korei, a także zaproponowane konkretne rozwiązania. Jego treść została wzbogacona o praktyczne przykłady z życia wzięte, które zaczerpnęliśmy z naszego doświadczenia.

Nowak & Partner proponuje rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb, które umożliwiają sukces naszych Klientów w unikalnym i wymagającym środowisku biznesowym, jakim jest Korea.

PDF do pobrania >>

Koreański system wynajmu nieruchomości

Przed podjęciem pierwszych konkretnych kroków w celu otwarcia oddziału w Korei należy rozważyć wybór odpowiedniej lokalizacji pod biuro. W szczególności warto zapoznać się z koreańskim systemem wynajmu nieruchomości.

Koreański system wynajmu różni się pod wieloma względami tego znanego z Europy. W porównaniu z krajami niemieckojęzycznymi i Polską w planie finansowym należy uwzględnić znacznie wyższy wymóg płynności. Ponadto ważna umowa najmu jest warunkiem koniecznym w procesie zakładania przedsiębiorstwa w Korei, bez której wpis do rejestru handlowego czy rejestracja w urzędzie skarbowym jest niemożliwe - nawet jeśli ostatni warunek wydaje się całkiem logiczny dla Europejczyków. W Korei taki system ma za zadanie zapobiegać powstawaniu firm offshorowych, a przynajmniej znacznie utrudniać ten proceder.

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

Poszukiwanie personelu i rekrutacja w Korei

Sukces każdej firmy zależy w dużej mierze od jakości pracy osób w niej zatrudnionych. Znalezienie wykwalifikowanych pracowników w kraju ojczystym nie zawsze jest łatwe, natomiast odpowiedni dobór kadr w obcym kraju, jakim jak Korea, może stanowić jeszcze większe wzywanie dla przedsiębiorców. Język ojczysty jakim posługują się kandydaci, system ich edukacji i świat korporacyjny różnią się znacznie od tego bliskiego nam w Europie. Podczas rekrutacji i w procesie decyzyjnym należy wziąć pod uwagę także inne aspekty koreańskiej kultury, takie jak środowisko społeczne, etyka i wartości, płeć, wiek czy status społeczny.

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

 

Koszty personalne w Korei

Koszty personalne są ważną częścią składową planowania ekspansji rynkowej i utworzenia spółki w Korei. Płace w koreańskich firmach często są zróżnicowane wewnętrznie, także w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Dzieje się tak za sprawą szeregu czynników, które są tylko częściowo zauważalne i zrozumiałe dla cudzoziemców. Aby nie musieli Państwo polegać na „pogłoskach”, Nowak & Partner zebrał konkretne informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń w Korei. Poniższe dane pochodzą z ogólnodostępnych oficjalnych źródeł i są zgodne z naszym wieloletnim doświadczeniem.

Niniejsze opracowanie zostało zaktualizowane w lutym 2020 roku i zawiera informacje na temat wysokości wynagrodzeń, kosztów pracy, płacy minimalnej, systemu ubezpieczeń społecznych i wysokości składek, przeciętnych płac w sektorze prywatnym i publicznym.

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

Koreańskie tytuły w strukturze korporacyjnej

W koreańskich firmach tytuły są wyznacznikiem pozycji w hierarchii korporacyjnej i kształtują relacje międzyludzkie. Występują one w każdym przedsiębiorstwie, w każdym urzędzie i w każdej organizacji i są aktywnie wykorzystywane w bezpośredniej komunikacji i w procesie zwracania się do innych partnerów rozmowy. Aby lepiej zrozumieć tę wyjątkową etykietę biznesową potrzeba wyjaśnienia, dlatego przedstawiamy Państwu niniejsze opracowanie zawierające cenne wskazówki i informacje.

PDF-Download >>

Zastosowanie pieczęci firmowej w Korei

Pieczęć firmowa w Korei to nie to samo co pieczątka zawierająca dane teleadresowe przedsiębiorstwa. Pieczęć firmowa zastępuje podpis i jej użycie wymaga bezwzględnie autoryzacji właściciela. Niniejsze opracowanie przedstawia główne zasady wykorzystania stempla w Korei. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy w Korei.

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

Szok kulturowy

Jedna czwarta wszystkich aktywnych na arenie międzynarodowej firm oddelegowuje na określony czas swoich pracowników za granicę. Ci tak zwani ekspaci (expatriates) i ich rodziny są szczególnie narażeni na nowe wyzwania i obciążenia emocjonalne, które mogą się nasilić podczas dłuższego pobytu za granicą. Jak najlepiej przygotować się do oddelegowania do pracy za granicą?

PDF do pobrania >>

Ta publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wszystkie zapytania traktujemy poufnie i konsultacji udzielamy bezpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.